ads

profile img
آکادمی شطرنج کمونوال

آموزش شطرنج حضورا - آنلاین مطابق با متدهای روز مدارس شطرنج در اروپا پیشرفت سریع در کوتاهترین مدت زمان ممکن رعایت استاندارد آموزشی: ۴ نفر در هر کلاس در مدت زمان ۶۰ دقیقه سه روز در هفته جهت مرور و یادآوری بهتر مطالب

بخش نظر ها برای این آگهی

هنوز نظری برای این آگهی ثبت نشده است

پشتیبانی